يکشنبه 22 فروردين 1400
   Mail     فارسی

آرشيو ناظران
شناسه کاربري:
کلمه عبور:
رهگيري:


براي مشاهده گزارشهاي قبل از ٢٣/٥/٩٢ با همان شناسه و کلمه عبور انتخابي ابتدا وارد سيستم آرشيو ناظران شويد


راهبران مناطق مي توانند با داشتن کد رهگيري  از طريق بخش استعلام و چاپ گزارش اقدام کنند


کليک بر کدهاي رهگيري موجب مشاهده گزارشهاي قديمي  و در صورت نياز قابل چاپ است.

 جهت تنظيم گزارش به سايت ناظران به آدرس nazeran.com مراجعه فرماييد